Embedded Hardware?

Wij kunnen u helpen de beste hardware te selecteren, te voorzien van de juiste adviezen en het uitwerken van een puntgave oplossing.

0318-565100 info@bsv.nl

Alternative Text

Embedded Hardware


BSV kan voor u een complete Embedded Hardware oplossing ontwikkelen. Denk hierbij aan een oplossing bestaande uit zowel de analoge en digitale hardware, programmeerbare logica en de software die bepaald wat de microcontroller doet. Uiteraard kunnen wij ook enkel een gedeelte van uw project voor u uitvoeren, een en ander afhankelijk van uw wensen en projectaanpak.

Alternative Text

01

Maak uw wensen kenbaar

Allereerst worden de volledige specificaties opgesteld. Denk daarbij aan het vaststellen van de functionele eisen, omgevingscondities, gebruiksomstandigheden, signaalniveaus en andere technisch relevante informatie. In diezelfde fase wordt ook gekeken naar economische aspecten: seriegrootte, gewenste kostprijs, economische levensduur, maar ook wettelijke voorschriften, welke normen zijn van toepassing, in welke landen wordt het product gebruikt.

02

Offerte op maat

Na het vaststellen van de specificaties wordt het systeem ontwerp gemaakt, waarbij natuurlijk rekening gehouden wordt met testmogelijkheden (kwaliteitswaarborging), kostprijs, leverbaarheid van componenten, produceerbaarheid en service aspecten. Het elektronisch ontwerp moet goed aansluiten op de te ontwikkelen software en moet ook passen bij de filosofie van het product. Dat lukt alleen door integraal te ontwikkelen, zodat alle aspecten meegenomen worden in het ontwerp.

Alternative Text
Alternative Text

03

Start Ontwikkeling

Als het systeemontwerp klaar is, wordt een elektronisch ontwerp gemaakt (elektrisch schema) en begint meestal gelijktijdig de software ontwikkeling. Zodra het elektrisch schema volledig is ingevoerd, alle vormen van componenten bekend zijn en de vorm van de PCB bekend is wordt het printontwerp gemaakt. Vervolgens wordt hiervan een prototype vervaardigd welke wordt voorzien van componenten.

04

Begin Nazorg

Als de software inmiddels ook gereed is, kan de testfase beginnen. We controleren of het ontwerp op alle aspecten voldoet aan de gestelde eisen. Daarna volgt certificering (CE) en kan het product in productie worden genomen en heeft uw een eigen Embedded Hardware apparaat ontwikkelt.

Alternative Text

Een eigen oplossing nodig? Neem contact met ons op.

Bedankt voor uw bericht, we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Business Support Veenendaal B.V.

Ravelijn 26a
3905NV, Veenendaal

T: 0318 - 565100

E: info@bsv.nl

Volg ons: