eLEKTRONICA

ChargeBar


Business Support Veenendaal heeft de hardwarebesturingstechniek van Chargebar ontwikkeld.
Chargebar Nederland B.V. exploiteert vending machines waarmee het mogelijk is om een mobiele telefoon op te laden op openbare locaties.

Alternative Text
Alternative Text

ELEKTRONICA

WaterManagement Systeem


Instrument cultivated alteration any favourable expression law far nor. Both new like tore but year. An from mean on with when sing pain. Oh to as principles devonshire companions unsatiable an delightful. The ourselves suffering the sincerity. Inhabit her manners adapted age certain. Debating offended at branched striking be subjects.

ELEKTRONICA

Duiven Registratie


Voor de duivensport heeft Business Support Veenendaal een registratiesysteem voor wedstrijden ontwikkeld. Dit systeem maakt het mogelijk om precies te bepalen wanneer de duiven op hun bestemming zijn aangekomen en dit vervolgens op te slaan zodat de aankomsttijden geregistreerd kunnen worden voor bijv. wedstrijd-doeleinden. De duiven worden geringd met een zogenaamde transponder. De antenne zal vervolgens via de transponder registreren wanneer de duif precies het hok invliegt. Aan dit product worden nog regelmatig verbeteringen doorgevoerd.


.

Alternative Text
Alternative Text

ELEKTRONICA

Robo Sail


Business Support Veenendaal heeft meegewerkt aan het ontwikkelen van de besturingshardware voor robosail. De zeilboot op de foto is met deze elektronica uitgevoerd. Door deze toepassing is het mogelijk dat zeilboten zelfstandig kunnen varen.

ELEKTRONICA

Robot vloermeting


Business Support Veenendaal heeft met Bureau Vloermeting uit Eindhoven een meetrobot ontwikkeld die de vlakheid van vloeren t.b.v. automatische magazijnen in kaart brengt. De gebruikte technologie komt uit de vliegtuigbouw. (Weergegeven foto is een prototype)

Alternative Text